Det finns de som på allvar påstår att planerade språk är ett uttryck för kontrollmani och översitteri, att de inte är 'optimala' eller 'spontana' som 'naturliga språk'. För att alls kunna diskutera frågan måste vi definiera begreppen. Vad är ett 'naturligt' språk? Vad är ett 'optimalt' språk? Vad är ett 'spontant' språk?

Normalt kallas språk som vuxit fram utan nämnvärd påverkan från omgivningen som ett naturligt språk. I så fall är till exempel svenskan ett onaturligt språk eftersom ca 75% av det kan härledas tillbaka till nordtyska dialekter och/eller holländska efter Hansans utbredning på medeltiden, och större delen av resten är franska från kung Gustavs tid. Allt detta blandas idag upp med engelska uttryck när obildade reklammakare tror att ord saknas i svenskan – fast det finns en enorm skatt av väl definierade och användbara ord – eller för att de tycker att "det låter bättre". Inte i allas öron, den saken är klar...

Ett 'optimalt' språk verkar betyda att det har skapats genom någon sorts naturligt urval där språkets användare har kommit fram till en lagom blandning. Exakt vilka aspekter som ingår i avvägningen av 'optimalt' har författaren till denna text inte hittat.

Ett 'spontant' språk betyder tydligen, enligt belackarna, ett språk som man fritt kan uttrycka sig på, utan att man tvingats använda det av någon annan. Det är knappast något språk som i så fall är 'spontant' eftersom vi alla tvingats lära oss våra modersmål som barn, och i vissa länder gamla kolonialspråk som används av hävd i högre utbildning och av eliten och makthavare. Om det handlar om frihetsgrad i användningen av språket kommer esperanto väldigt högt upp på poänglistan, före de flesta nationalspråk.

Oavsett vad en kritiker säger – och det här gäller inte bara esperanto – gör man bäst i att förstå varifrån påståendena kommer, vem som tjänar på att läsaren tror på dem och vad syftet med kritiken är.

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.