Efter prepositioner använder man grundformen utan -n.
pri la knabo - om pojken
en la domoj - i husen
ĉe mi - hos mig
al la urbo - till staden

Men efter prepositioner som anger en plats, ett läge, kan man använda -n för att uttrycka rörelse förflyttning till denna plats, detta läge.
sur la tablo -på bordet
sur la tablon - upp på bordet
en la domo -i huset
en la domon - in i huset

Likaså efter adverb som anger en plats.
hejme - hemma
hejmen - hemåt
urbe - i staden
urben - till staden
kie - var
kien - vart
tie - där
tien - dit

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Språkhjälp

Esperanto-Grammatik - Engelsk version skriven av Kellerman, USA. Gratis att ladda ner på scribd.

Esperanto Grammatik - Tysk e-bok för några tior.

PMEG - På esperanto. Bertil Wennergrens fullständiga grammatik. Varning - den innehåller allt! Bertilo är medlem i Esperantoakademin och har vridit och vänt på varje liten sten för att hitta svar på alla möjliga frågor om esperantos grammatik.

Rättningsprogram - skriv eller kopiera in text, tryck på 'kontroli' och du får tips om var i texten det finns missar.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.