Ne - inte, nej
Mi ne estas juna - Jag är inte ung
Ne, mi ne volas - Nej, jag vill inte

Ne placeras alltid framför det ord som nekas. Vanligen framför verbet, men även framför andra ord.
Mi manĝas ne pomon, sed piron - jag äter inte ett äpple utan ett päron