Ordföljden i esperanto är förhållandevis fri. Därför behöver man flagga för vad som är objekt.

Ändelsen -n anger direktobjekt. Den placeras sist i det ord som är föremålet för en handling.
La knabo vidas la hundon - pojken ser hunden
La hundo vidas la knabon - hunden ser pojken

-n sätts också efter adjektiv.
La knabo havas belan hundon - pojken har en vacker hund

-n placeras efter pluraländelsen -j.
La hundo ĉasas la junajn knabojn - hunden jagar de unga pojkarna

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Språkhjälp

Esperanto-Grammatik - Engelsk version skriven av Kellerman, USA. Gratis att ladda ner på scribd.

Esperanto Grammatik - Tysk e-bok för några tior.

PMEG - På esperanto. Bertil Wennergrens fullständiga grammatik. Varning - den innehåller allt! Bertilo är medlem i Esperantoakademin och har vridit och vänt på varje liten sten för att hitta svar på alla möjliga frågor om esperantos grammatik.

Rättningsprogram - skriv eller kopiera in text, tryck på 'kontroli' och du får tips om var i texten det finns missar.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.