Många som lär sig esperanto och använder det vill gärna hjälpa till att sprida det vidare till fler. Man kan göra vad man kan på egen hand genom att prata med andra man träffar, men det är också möjligt att bli medlem i organisationer som verkar för att sprida språket.

I Sverige är det främst

Svenska Esperanto-Förbundet

SLEA/SAT

ILEI-se

KELI

som har individuella medlemmar. Esperantoförbundet är det enskilt största. SEF är politiskt och religiöst obundet och samlar alla möjliga människor som tycker esperanto är viktigt. SLEA kallas också "laborista" (=arbetarnas) och gör ett tydligt politiskt ställningstagande på vänsterkanten. KELI är ett förbund för kristna. ILEI är till för att samla dem som lär ut esperanto. Alla dessa organisationer har sina respektive internationella samarbetsorganisationer eller nätverk.

Därtill finns Esperantoförlaget som är en ekonomisk förening som ger ut böcker på både esperanto och svenska, Institutet som är en samarbetsorganisation för svenska esperantoorganisationer och några fristående klubbar, förlag och grupper. Däribland Esperanto-Gården, en ekonomisk förening som driver kursgård och vandrarhem i Lesjöfors i Värmland.

Om du klickar på knappen "Bli medlem" kommer du till SEFs hemsida där du kan anmäla dig.

Den här sidan är tänkt att få växa och utvecklas. Mycket saknas än. Om du har någon fråga du inte finner svar på - kontakta oss. Det är ett utmärkt sätt för oss att göra rätt sak i rätt tid.

Bland planerna ingår att skriva mer om esperantos historia och persongalleri. Det finns många intressanta händelser under de dryga hundra åren språket fungerat. Esperanto har en god andel ljus historia som berättar om människors sökande efter fred och kontakter med andra över hela jorden. Det finns även en mörkare sida där esperantister har förföljts och språket har förbjudits på grund av den inneboende idén att alla har rätt till frihet och fria kontakter över gränser.

Vi har också planer på att få grunderna i språket översatta till de svenska minoritetsspråken. "Språkliga rättigheter" är ett område som i översvämmningen av engelskan har tappat fotfästet. Mer sånt vill vi skriva om.

Om du hittar eller hör fler myter och osanningar om språket än de vi själva har fått höra, får du gärna kontakta oss. Vi vill få med så många som möjligt.

Länkar till artiklar om esperanto i svenska medier är en annan del som vi behöver din hjälp med att hålla koll på. För att göra något sådant behöver vi i själva verket någon som verkligen intresserar sig för ämnet och kan jobba med det. Det är inget vi vanliga administratörer har möjlighet att ägna oss åt. Om det låter som något du vill ägna några timmar i månaden åt - hör av dig!

Det händer att ungdomar hör av sig och vill veta mer därför att de vill skriva en uppsats om esperanto. Såna uppsatser kan vi tänka oss att publicera här. Om du är en av dem som redan skrivit eller håller på att skriva något sådant - hör av dig!

 

På vår gamla hemsida fanns Kiosken. Där fanns en stor samling länkar till webbutgåvor av tidningar runtom i världen. Att hålla den länklistan uppdaterad blev med tiden för tidskrävande för oss som ideell organisation – nya tidningar dyker upp, andra läggs ner eller byter adress. I samband med flytt av våra webbsidor till nytt webbhotell har vi därför valt att ta bort den tjänsten.

Vi vill tacka alla som använt och uppskattat tjänsten.

Om det finns en eller flera frivilliga som kan tänka sig att åta sig uppgiften så att vi kan återinföra tjänsten, hör gärna av er! Se kontaktinformationen längst ner på sidan.

Esperanto och internet är som gjorda för varandra - bådas syfte är att underlätta kontakten mellan människor. För några år sen skrevs boken "Mer än 50 miljoner träffar" av Lars Forsman. Förra året gjorde vi en utställning och googlade "esperanto". Medan vi gjorde utställningen ökade siffran från 135 miljoner till över 160 miljoner.

Det går naturligtvis inte att ha länkar till allt, men här har du några till andra svenska sidor om och/eller på esperanto.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.