Esperanto

Allt om esperanto

Vi håller på att byta webbhotell, så denna sida är mest en tillfällig "platshållare".

Vill du vara med och utveckla användningen av vad i alla fall vi tycker är världens smartaste språk? Eller bara lära dej mer om språket? Läs vidare!

Vilka är vi?

Vi är Svenska Esperantoförbundet, SEF. Vi arbetar för språklig jämlikhet och internationell kommunikation på mer lika villkor med hjälp av språket esperanto. På den här sidan har vi samlat filmer och länkar för dej som är nyfiken på esperanto!

Hitta på sidan

Använd länkarna för att hoppa direkt till någon del av sidan:

Snabbintroduktion
– Rapida enkonduko

Ett internationellt språk

Visste du att det finns ett språk som är skapat för att vara lätt att lära sej, att använda internationellt, mellan olika folkgrupper? Har du kanske rentav hört ordet esperanto i något sammanhang, eller kanske lingua franca? Bägge orden har i dagligt tal kommit att syfta på ett universellt eller mellanfolkligt språk.

Esperanto hette från början lingvo internacia, som betyder internationellt språk, men det som fastnade i folkmun var upphovs­mannens pseudonym, Doktor Esperanto (han var läkare till yrket). Precis som artister gärna tar ett artistnamn, och vi själva idag gärna gömmer oss bakom användarnamn och smeknamn på nätet, ville han inte skylta med sitt riktiga namn Ludwig Zamenhof innan han visste hur det nya språket skulle tas emot.

Bekanta delar kombineras ihop

Ordbildningen i esperanto är uppbyggd av delar som går att kombinera ihop, lite som kylskåpspoesi eller legoklossar. Ordförrådet är också valt för att vara lätt att lära sej för så många som möjligt genom att orden mestadels är hämtade från de romanska och germanska språkfamiljerna.

En bokstav – ett ljud

Bokstäver uttalas på olika sätt i olika språk, och ibland kan samma bokstav uttalas på olika sätt. På svenska finns t.ex. flera olika sätt att stava sje- och tje-ljudet, vilket är knepigt för någon som lär sej svenska. I esperanto är stavningen är ljudenlig: ett ljud (fonem) motsvarar ett tecken och uttalas likadant, så lär du dej uttalet av bokstäverna kan du i princip läsa upp en text på esperanto högt och en annan esperantist kan förstå.

Regelbunden grammatik

Även grammatiken är regelbunden för att vara lättlärd. Det finns inga oregelbundna verb utan alla böjs enligt samma mönster. Lite förenklat består grammatiken bara av 16 regler, men likväl finns det många och tjocka böcker som beskriver den mer detaljerat för den som är språkvetenskapligt lagd.

Konstruerat = onaturligt?

För att skapa grunden till esperanto, grammatiken och basordförrådet, tog Zamenhof inspiration från många olika språk. Därför tycker en del att språket är onaturligt, "påhittat", eller inte ett "riktigt" språk. Men alla ord i alla språk är påhittade någon gång, eller lånade från ett annat! Nya ord för nya uppfinningar och nya företeelser hittas på efter behov i alla språk. Och ofta har någon akademi, eller någon annan instans, en eller flera gånger under historiens gång normerat grammatik och stavning.

Man kan likna planspråk vid att blommorna i en trädgård eller park är inte mindre riktiga bara för att en trädgårdsmästare från början bestämt att de ska planteras på vissa ställen eller i prydliga rader, jämfört med de på en äng. Esperanto har använts av människor runt om i världen i över 130 år, som berikat språket med nya ord och begrepp allt eftersom de behövts. Esperanto finns, används och fungerar!

Ett språk för alla

Alla språk är som sagt "skapade" i något skede, vissa mer än andra: språk som nynorska, som är officiellt språk i Norge parallellt med bokmål, och modern hebreiska som talas i Israel, är i princip planspråk, eller konstruerade språk. De är baserade på element från existerande språk, på initiativ av i huvudsak en person (Ivar Aasen, 1850-talet, respektive Eliezer Ben-Yehuda, 1890-talet) , precis som esperanto. Men det är det få som tänker på eller ens känner till.

Nynorska är en hopjämkning av norska dialekter med normerad stavning och grammatik sammanställd av Aasen. Modern hebreiska bygger på den bibliska och medeltida hebreiskan som bevarats och levt vidare främst i judisk liturgisk textläsning, men inte talats som vardagsspråk på många hundra år. Ordförrådet och grammatiken behövde således förnyas och kompletteras för att kunna börja användas igen, vilket Ben-Yehuda initierade.

Skillnaden här är alltså att det finns en tydligare koppling till en viss folkgrupp, medan esperanto är tänkt att vara ett internationellt språk för alla! Inte för att ta över andra språk, att alla ska prata esperanto jämt, utan som mellanfolkligt språk för kommunikation på lika villkor.

Upp

Varför?
– Kial?

Lättlärt och strukturerat!

Vill du se hur snabbt du kan lära dej ett nytt språk? Ett språk som kan förbättra din förståelse av grammatik och underlätta framtida språkinlärning? Ju fler språk du kan, desto enklare går det att lära sej ett till. Då är det väl smart att välja ett som är förhållandevis lätt att lära sej? Esperanto ger dej en genväg in i andra kulturer genom att det finns esperantister i hela världen, även där kunskaper i engelska är mindre självklart.

Möjlighet till engagemang och utveckling!

Esperantoförbundet är medlemsorganisation i Svenska FN-förbundet, och vår internationella paraply­organisation UEA har konsultativ status hos Unesco. Vi samarbetar med och stödjer på olika sätt organisationer för att stödja mindre språk och språklig mångfald. Vi har också ett antal gånger medverkat som utställare under Mänskliga Rättighets­dagarna och är med och organiserar europeiska språkdagen i Europahuset i Stockholm i slutet av september varje år. Kort sagt finns det goda möjligheter att engagera sej både nationellt och internationellt genom esperantorörelsen!

Vi är också inne i en process för att modernisera och digitalisera våra arbetssätt. Är du intresserad av videoredigering, formgivning av informationsmaterial, copywriting, sociala medier, eller andra aspekter av ideellt engagemang, så finns det möjligheter att både lära dej nytt och vara med och utveckla verksamheten!

Upp

Kurser
– Kursoj

Det finns mängder av gratis kurser på nätet, även om de flesta utgår från engelska. Sök till exempel efter "esperanto course".

Duolingo

Språkkurssajten Duolingo erbjuder kurser i mängder av språk, inklusive esperanto. Det går att välja engelska, franska, portugisiska och spanska som undervisningsspråk; kinesiska är under utveckling.

Lernu

Språkkurssajten Lernu! erbjuder kurser i esperanto på mängder av språk, inklusive svenska.

uTalk

Språkkurssajten uTalk erbjuder kurser i esperanto på mängder av språk, inklusive svenska. Kurserna på uTalk kostar pengar, men kolla om din skola eller ditt bibliotek erbjuder kursen gratis!

Egna kurser

Till och från har vi annonserat i Språktidningen. Bland annat en serie minilektioner som samlat också utgör en broschyr för någon som vill lära sig grunderna i esperanto. Materialet finns samlat på esperanto.se/kurs.

Emellanåt anordnar lokala klubbar och grupper egna kurser när intresse finns. Sådana kurser kan även hållas via videosamtal, exempelvis Zoom. Likaså har vi ibland hållit gästlektioner på gymnasieskolor inom ramen för kursen Människans språk på det humanistiska programmet. Kontakta SEF om du vill veta vilka möjligheter som finns!

Upp

Filmer
– Filmoj

YouTube

Det finns mängder av filmer på och om esperanto på YouTube, i synnerhet kurser, men Universala Esperanto Asocio, UEA och motsvarande internationella ungdomsförbund TEJO har egna kanaler där de lägger upp innehåll från föredrag och evenemang.

De kan vara intressanta när du lärt dej språket litegrann, eller bara för att höra hur det låter i användning!

Upp

Sociala medier
– Sociaj medioj

I sociala medier kan du lätt hitta personer som kan esperanto lite varstans i världen!

Matrix

#eo_ostgota:matrix.org – Matrix-rum för gruppen Esperanto i Östergötland, f d Norrköpingsklubben.

#sveda-esperanto-federacio:matrix.org – Matrix-rum för Svenska Esperantoförbundet.

Twitter/X

@intere_se – sporadiska tweets om den svenska esperantorörelsen.

@Amikumu – Amikumu är en app för att hitta esperantister i närheten.

@tejoesperanto – det internationella ungdomsförbundet.

Instagram

@intere_se – sporadiska inlägg från den svenska esperantorörelsen.

@tejoesperanto – det internationella ungdomsförbundet.

Facebook

Esperanto Sverige – en öppen grupp om aktiviteter och händelser kring esperanto i Sverige.

TEJO – det internationella ungdomsförbundet.

UEA – det internationella esperantoförbundet.

Telegram

Telegram – en tjänst för direktmeddelanden som är populär bland esperantister. Finns som mobilapp, skrivbordsapplikation och i webbversion.

Amikumu

Amikumu – en app för att hitta andra att öva språk med, i synnerhet esperantister.

MiaVivo

MiaVivo – 'Mitt liv', en community för esperantister.

Upp

Böcker och musik
– Libroj kaj muziko

Om du redan lärt dej lite esperanto, eller föredrar traditionella läroböcker framför nätbaserade kurser eller appar, finns här några länkar till sidor där du kan köpa böcker om och på esperanto.

Esperantoförlaget – numera Esperantobokens Vänner

Eldona Societo Esperanto, Förlagsföreningen Esperanto, eller kort och gott Esperantoförlaget, har ordböcker och böcker om esperanto på svenska. Sidan ser ut som att den är från 90-talet (det är den, ursprungligen) men det går bra att skriva vilka böcker du vill köpa i ett mejl.

Libroservo de UEA

Universala Esperanto Asocio, UEA, är det internationella esperanto­förbundet med kontor i Rotterdam. De har förmodligen det största utbudet av böcker och annat material.

Libroservo de FEL

Flandra Esperanto-Ligo, Belgiens esperantoförbund har en bokhandel på esperanto, nederländska, franska och tyska.

Libroservo de EAB

Esperanto-Asocio de Britio, Storbritanniens esperantoförbund, har en webbutik.

Esperanto-USA Retbutiko

Esperanto-USA, tidigare Esperanto-Ligo por Norda Ameriko (ELNA), det Nordamerikanska esperantoförbundet, har en webbutik.

Vinilkosmo

Vinilkosmo, baserat i Frankrike, är förmodligen det enda skivbolaget (eller ett av få) som ger ut musik på esperanto.

Muzaiko

Muzaiko – webbradio med musik på esperanto.

Spotify

Esperanto Top 50 – Esperantomusik (främst artister från Vinilkosmos katalog) finns faktiskt även på Spotify. Här är till exempel en spellista på "Esperanto Top 50" även om det är oklart vem som gjort urvalet eller uppdaterar den.

Upp

Länkar
– Ligiloj

Länkar

Upp

Kontakt
– Kontakto

Adress: Svenska Esperantoförbundet, Box 2276, 103 17 Stockholm

Telefon: 08-34 08 00

E-post: svenska (at) esperantoforbundet (punkt) se

Upp

esperanto.se är en del av Svenska Esperantoförbundet.