Många som lär sig esperanto och använder det vill gärna hjälpa till att sprida det vidare till fler. Man kan göra vad man kan på egen hand genom att prata med andra man träffar, men det är också möjligt att bli medlem i organisationer som verkar för att sprida språket.

I Sverige är det främst

Svenska Esperanto-Förbundet

SLEA/SAT

ILEI-se

KELI

som har individuella medlemmar. Esperantoförbundet är det enskilt största. SEF är politiskt och religiöst obundet och samlar alla möjliga människor som tycker esperanto är viktigt. SLEA kallas också "laborista" (=arbetarnas) och gör ett tydligt politiskt ställningstagande på vänsterkanten. KELI är ett förbund för kristna. ILEI är till för att samla dem som lär ut esperanto. Alla dessa organisationer har sina respektive internationella samarbetsorganisationer eller nätverk.

Därtill finns Esperantoförlaget som är en ekonomisk förening som ger ut böcker på både esperanto och svenska, Institutet som är en samarbetsorganisation för svenska esperantoorganisationer och några fristående klubbar, förlag och grupper. Däribland Esperanto-Gården, en ekonomisk förening som driver kursgård och vandrarhem i Lesjöfors i Värmland.

Om du klickar på knappen "Bli medlem" kommer du till SEFs hemsida där du kan anmäla dig.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.