Esperanto

Språktidningskursen

På den här sidan finns lektionerna från kursen som publicerades i form av en annonsserie i Språktidningen under 2021–2022 tillsammans med övningsmaterial och facit i PDF-format som du kan skriva ut på papper för en nybörjargrupp.

Lektion 1: Hur sjutton stavas sje-ljudet? (ST 7/21)

Världens kanske smartaste språk! Svenska är både charmigt, generöst och schysst med olika sätt att stava t.ex. sje-ljudet på. Och så ska svenskan vara. Men esperanto (och en del andra språk) har en egenskap som gör det lättare att lära sig stava och uttala: en bokstav – ett ljud. Ett ljud – en bokstav.

 Ljudexempel på SoundCloud: Länk till SoundCloud.

Lektion 2: Alla verb böjs på samma sätt! (ST 8/21)

I esperanto finns inga oregelbundna verb utan alla verb böjs på samma sätt, enligt samma mönster.

Lektion 3: Ändelsen visar ordklassen! (ST 1/22)

I esperanto är det lätt att se vilken ordklass ett ord tillhör: det syns på ordets ändelse!

Lektion 4: Kio estas tio? – Vad är det? (ST 2/22)

I esperanto används frågemarkören ĉu för att göra om ett påstående till en ja/nej-fråga.

Lektion 5: Ett språk att räkna med! (ST 3/22)

I likhet med den regelbundna grammatiken är räkneorden lätta att kombinera ihop på esperanto!

Lektion 6: n-ändelse med förskräckelse (ST 4/22)

I esperanto markeras ackusativobjektet i en sats med ändelsen -n.

Ordflätor

Ett lätt sätt att lära sig några ord på esperanto, med olika teman. Skriv ut och använd som övning! Tips: om du laminerar utskriften eller stoppar pappret i en klar plastficka, kan man skriva med en whiteboardpenna och enkelt torka av efteråt.

Broschyren "Säg något på esperanto" i animerad form

Esperantoförbundet har en liten broschyr, Säg något på esperanto, som vi brukar dela ut på mässor och andra sammanhang där vi medverkar. Här finns innehållet i broschyren i animerad form, uppdelad i två delar.

 

Den första delen innehåller vanliga frågor om esperanto:

 

Den andra delen innehåller ordgissningsövningar och en miniparlör: