Det inte bara pratas esperanto, det pratas även om språket. Både esperantotalande och andra uttalar sig gärna. Därför finns det i praktiken fyra grupper:

Användare - generellt positiva till fenomenet esperanto
Tillskyndare - positiva icke-användare
Kritiker - negativa icke-användare
Alla andra

Esperantotalande och icke esperantotalande esperantister

Esperanto används av människor i över 100 länder. Hur många som talar det är det ingen som vet. Eftersom det inte finns någon folkräkning eller obligatorisk certifiering för att få kalla sig esperantist, så kan man inte göra annat än antaganden. De vanligaste siffrorna säger "några miljoner". Antalet träffar på internet ökar ständigt och är uppe i runt 150 miljoner. Många går kurser, är med på Lernu! eller har hittat ett skrynkligt exemplar av en gammal lärobok på ett bibliotek eller i en släktings arvegods. Vägarna är många.

Användare har olika bakgrund och olika skäl till att använda språket. Det är långtifrån alla som lär sig så mycket att de kan kallas experter, därför att de helt enkelt inte har det intresset. Esperanto är till för att hjälpa människor att mötas och kommunicera. Vilken nivå man studerar till beror på inom vilket område man vill kommunicera, och på vilken nivå.

Det finns ganska många "goddags-esperantister". Det är människor som förstått poängen med språket och tanken på frihet och fred och helhjärtat stöder fenomenet och till och med åker på arrangemang bara för att få uppleva känslan av en massa människor som inte behöver tolkar för att prata med varandra. Däremot har de prioriterat annat i sitt liv än att bli esperantotalande. De är likväl esperantister i själ och hjärta.

Esperantotalande och icke esperantotalande kritiker

Bland kritikerna finns både såna som använder språket och såna som inte använder det. Vissa av dem har faktiskt en poäng. Esperanto är inte perfekt. Det har ett kulturellt bagage därför att skaparen var akademiker av hankön i en viss del av Europa under en viss epok. Det gör att det finns element i språket som inte riktigt avspeglar de behov vi har idag. Men om man ska vara ärlig så är det ju inte bara esperanto som har det problemet. Esperanto är däremot mer tänjbart än många nationella språk. Därför består grundreglerna och man tar sig smidigt runt utmaningarna med de verktyg som redan finns.

Många som använder esperanto har lite egna idéer om saker som man skulle kunna göra bättre, men de använder ändå språket därför att de positiva sakerna överväger. Och sen är det ju det där med Fundamentet. Trots några grundläggande och oomkullrunkeliga regler, så är esperanto ett tillåtande språk. Därför finns det utrymme för diskussioner och experiment, och så länge man håller sig inom råmärkena är man 'esperantist'. Går man utanför dem är man inte det längre. Väldigt enkelt. Lika enkelt som språket självt.

Annan kritik är mer av typen tycke och smak. Vissa tycker inte att esperanto låter vackert. Andra tycker att övertecknen är fula. Det finns kritiker som stör sig på en enda detalj och avfärdar hela idén av det skälet. Det finns folk som verkar ha utvecklat en närmast patologisk aversion mot esperanto, och går så långt som att kalla esperantister för 'freaks' - men det säger mer om den som sa det än om esperantisterna. När någon drar flera miljoner människor från hela världen över en kam, och i sin okunskap deklarerar att de är sjuka i huvudet, så ligger det ju ganska nära tillhands att misstänka att personen själv har en och annan skruv lös.  Det finns helt enkelt alla möjliga ståndpunkter. Under 'Sagt om esperanto' har vi samlat några.

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.