Myten

"Esperanto är så enkelt att man inte ens behöver lära sig det."

Sanningen

Många missar poängen när de får höra att esperanto är upp till flera gånger enklare att lära sig än andra språk, och får intrycket att man inte behöver lära sig något överhuvudtaget. Så är det ju inte. Ett unikt språk har sina egna regler och specifika kvaliteter. Att studera ett språk innebär att man lär sig de specifika kvaliteterna i språket. Esperanto är inget undatag.

Poängen är att du inte behöver plugga lika mycket eller lika länge som när du lär dig andra språk. Pluggandet som sådant kommer du däremot inte undan.

Den här uppfattningen verkar vara ganska utbredd. Många lär sig lite och tror att de är experter, men det hjälper varken språket eller dem som seriöst använder det.

Myten

"Zamenhof var ockultist."

Sanningen

Zamenhof var ockulist – eller ögonläkare.

På 60-talet gjordes det en långfilm på esperanto. Den är amerikansk, heter Incubus och William Shatner, kanske mest känd som Captain Kirk i Star Trek, spelade den manliga huvudrollen. Varför de använde esperanto kan man undra, för ingen av skådisarna behärskar det särskilt väl. Ingen av dem lär ha förstått vad de egentligen sa och som esperantist är det ofta omöjligt att begripa vad de säger. Filmen kan helt enkelt inte rekommenderas.

I informationen på imdb har åtminstone vid någon tidpunkt funnits uppgiften att "esperantos skapare var ockultist". Denna osanning verkar ha spritts även till andra platser. Den förhastade slutsatsen är möjligen följden av ämnet för filmen, för den utlösande faktorn för den här myten är troligen att Zamenhof var ockulist – ögonläkare. En felläsning eller ett stavfel, alltså.

Det finns de som på allvar påstår att planerade språk är ett uttryck för kontrollmani och översitteri, att de inte är 'optimala' eller 'spontana' som 'naturliga språk'. För att alls kunna diskutera frågan måste vi definiera begreppen. Vad är ett 'naturligt' språk? Vad är ett 'optimalt' språk? Vad är ett 'spontant' språk?

Normalt kallas språk som vuxit fram utan nämnvärd påverkan från omgivningen som ett naturligt språk. I så fall är till exempel svenskan ett onaturligt språk eftersom ca 75% av det kan härledas tillbaka till nordtyska dialekter och/eller holländska efter Hansans utbredning på medeltiden, och större delen av resten är franska från kung Gustavs tid. Allt detta blandas idag upp med engelska uttryck när obildade reklammakare tror att ord saknas i svenskan – fast det finns en enorm skatt av väl definierade och användbara ord – eller för att de tycker att "det låter bättre". Inte i allas öron, den saken är klar...

Ett 'optimalt' språk verkar betyda att det har skapats genom någon sorts naturligt urval där språkets användare har kommit fram till en lagom blandning. Exakt vilka aspekter som ingår i avvägningen av 'optimalt' har författaren till denna text inte hittat.

Ett 'spontant' språk betyder tydligen, enligt belackarna, ett språk som man fritt kan uttrycka sig på, utan att man tvingats använda det av någon annan. Det är knappast något språk som i så fall är 'spontant' eftersom vi alla tvingats lära oss våra modersmål som barn, och i vissa länder gamla kolonialspråk som används av hävd i högre utbildning och av eliten och makthavare. Om det handlar om frihetsgrad i användningen av språket kommer esperanto väldigt högt upp på poänglistan, före de flesta nationalspråk.

Oavsett vad en kritiker säger – och det här gäller inte bara esperanto – gör man bäst i att förstå varifrån påståendena kommer, vem som tjänar på att läsaren tror på dem och vad syftet med kritiken är.

Myten

"Om esperanto accepteras får man inte lära sig nåt annat språk."

Sanningen

Det här är en missuppfattning som verkar basera sig på missuppfattningar av uttrycket "allas andra språk".

Den felaktiga slutsatsen lyssnaren gör är att tolka esperantoentusiastens inställning att man inte behöver lära sig fler språk om man lärt sig esperanto – och alla andra också gjort det – till att man därför inte skulle lära sig fler språk.

Det är ingen som någonsin har påstått något liknande. Det skulle dessutom decimera esperantorörelsen radikalt, eftersom många som håller på med esperanto generellt är intresserade av språk och har lärt sig flera stycken, av rent intresse.

Myten

"Målet med esperanto är att alla andra språk ska försvinna."

Sanningen

Detta är en total missuppfattning. Exakt vad som skapat myten är oklart, men vi kan spekulera om skälen. Kan det vara ett missförstånd av reklamen "Esperanto – allas andra språk" – idén att det skulle vara enklare i världen om alla hade esperanto som andraspråk? Den falska logiken skulle kunna vara att uttalanden som "tänk om alla i världen kunde ett, gemensamt språk" från entusiastiska värvare, får lyssnaren att höra de bärande orden som "bara ett enda gemensamt språk"?

I praktiken är det tvärtom. År 2013 var temaår för språkliga rättigheter där man diskuterade möjligheten för esperantorörelsen att påta sig ansvaret som ett språkens Amnesty International på global nivå. Det är så långt ifrån myten det är möjligt att komma.

Att språk kan breda ut sig på andra språks bekostnad är en fullständigt reell farhåga. Det har skett många gånger förr och en utbredd språkdöd pågår. För tillfället är det mest engelska som är ett så kallat mördarspråk, men även svenska har varit (och är fortfarande) ett 'mördarspråk'. Ett språk är inte en mördare av egen kraft – det behövs lagar, byråkrati och militärmakt för att de ska bli det. Historiskt sett har svenskan haft död på flera dialekter som bonnska, gammal gotländska och språk som sydsamiska som bara talas av några hundra individer idag. Trots minoritetsspråkens nya status enligt lag är de eftersatta och institutionellt och systematiskt satta på undantag.

De flesta i världen lär sig bara ett språk så väl att de bekvämt kan kommunicera omedvetet på det. Många lär sig ett eller flera andra språk, men når sällan mer än "turistnivå" om de inte lägger ner flera år på heltidsstudier eller pluggar utomlands. Det här är ett problem eftersom många beslutsfattare och andra som jobbar med internationella frågor och samarbeten har svårt att hänga med i alla svängarna när arbetsspråk är engelska, franska, ryska osv, där det alltid finns individer som har förmånen att få använda sitt eget modersmål. Med esperanto möts alla halvvägs.

 

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.