Myten

"Esperanto är konstgjort så därför måste det vara dött."

Sanningen

Ett dött språk är ett språk som inte har några talare, användare. Esperanto har flera hundra tusen användare. Därför är det, per definition, ett levande språk.

Levande språk kallas de språk som används, medan de språk som inte har aktiva talare kallas 'döda'. Det har inget med om ett språk är konstgjort eller inte, om det kallas 'dött'.

Om det vore graden av mänsklig intervention för skapandet av språkets grunder som avgör om ett språk är levande eller ej, så är alla språk döda. Det finns inte ett enda mänskligt språk som inte är 'konstruerat' därför att vi ständigt rekonstruerar gamla uttryck och konstruerar nya. Författarskap handlar bland annat om förmågan att omkonstruera och konstruera nya sätt att uttrycka saker. Ska det spela någon roll hur många som medverkat vid konstruktionen? Det blir en krystad och konstgjord regel som inte går att kontrollera eller följa.

Det finns flera andra språk som i praktiken är konstgjorda språk för mellanmänsklig kommunikation. Italienska är ett sådant exempel. Italien som nation är ett modernt påfund och "standarditalienska" bygger huvudsakligen toskanska medan det regionalt finns många olika dialekter som skiljer sig såpass från standardspråket att man nästan kan tala om tvåspråkighet. Men det är väl knappast någon som på allvar vill anklaga italienskan för att vara död?

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.