Myten

"Målet med esperanto är att alla andra språk ska försvinna."

Sanningen

Detta är en total missuppfattning. Exakt vad som skapat myten är oklart, men vi kan spekulera om skälen. Kan det vara ett missförstånd av reklamen "Esperanto – allas andra språk" – idén att det skulle vara enklare i världen om alla hade esperanto som andraspråk? Den falska logiken skulle kunna vara att uttalanden som "tänk om alla i världen kunde ett, gemensamt språk" från entusiastiska värvare, får lyssnaren att höra de bärande orden som "bara ett enda gemensamt språk"?

I praktiken är det tvärtom. År 2013 var temaår för språkliga rättigheter där man diskuterade möjligheten för esperantorörelsen att påta sig ansvaret som ett språkens Amnesty International på global nivå. Det är så långt ifrån myten det är möjligt att komma.

Att språk kan breda ut sig på andra språks bekostnad är en fullständigt reell farhåga. Det har skett många gånger förr och en utbredd språkdöd pågår. För tillfället är det mest engelska som är ett så kallat mördarspråk, men även svenska har varit (och är fortfarande) ett 'mördarspråk'. Ett språk är inte en mördare av egen kraft – det behövs lagar, byråkrati och militärmakt för att de ska bli det. Historiskt sett har svenskan haft död på flera dialekter som bonnska, gammal gotländska och språk som sydsamiska som bara talas av några hundra individer idag. Trots minoritetsspråkens nya status enligt lag är de eftersatta och institutionellt och systematiskt satta på undantag.

De flesta i världen lär sig bara ett språk så väl att de bekvämt kan kommunicera omedvetet på det. Många lär sig ett eller flera andra språk, men når sällan mer än "turistnivå" om de inte lägger ner flera år på heltidsstudier eller pluggar utomlands. Det här är ett problem eftersom många beslutsfattare och andra som jobbar med internationella frågor och samarbeten har svårt att hänga med i alla svängarna när arbetsspråk är engelska, franska, ryska osv, där det alltid finns individer som har förmånen att få använda sitt eget modersmål. Med esperanto möts alla halvvägs.

 

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.