Myten

"Esperanto är så enkelt att man inte ens behöver lära sig det."

Sanningen

Många missar poängen när de får höra att esperanto är upp till flera gånger enklare att lära sig än andra språk, och får intrycket att man inte behöver lära sig något överhuvudtaget. Så är det ju inte. Ett unikt språk har sina egna regler och specifika kvaliteter. Att studera ett språk innebär att man lär sig de specifika kvaliteterna i språket. Esperanto är inget undatag.

Poängen är att du inte behöver plugga lika mycket eller lika länge som när du lär dig andra språk. Pluggandet som sådant kommer du däremot inte undan.

Den här uppfattningen verkar vara ganska utbredd. Många lär sig lite och tror att de är experter, men det hjälper varken språket eller dem som seriöst använder det.

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.