Vad är esperanto?

Esperanto är ett internationellt språk. Tanken med esperanto är att det inte ska vara någons modersmål, utan ett språk som alla kan använda sig av på lika villkor. Det ska uppmuntra till internationella kontakter utan att ersätta andra språk. Esperanto har funnits och använts i över hundra år. Idag finns talare spridda över hela världen.

Ett språk för gemenskap

Esperanto skapades ursprungligen av ögonläkaren Ludvig L. Zamenhof under slutet av 1800-talet. Han växte upp i den polska staden Bialystok, där det fanns folkgrupper som talade olika språk. Ofta uppstod missförstånd och oenighet mellan grupperna. Detta gav honom idén att skapa ett gemensamt språk för att minska motsättningarna.

Under täcknamnet Doktoro Esperanto – en doktor som hoppas – gav han 1887 ut några små häften som förklarade hur hans nya språk var uppbyggt. Han kallade språket för La Internacia Lingvo (det internationella språket), men det namn som kom att fastna i folkmun var Esperanto. Språket spreds snabbt över världen. Bara några år senare hade det nått Australien. Nästan lika tidigt, 1891, bildades den första esperantoföreningen i Sverige, Esperanto-Societo de Uppsala.

Ett levande språk

Talare i hela världen har sedan dess använt och utvecklat språket. Idag är esperanto ett rikt och levande språk som används till både vetenskap, poesi och vardagliga samtal. Det finns flera tiotusentals böcker utgivna (och nya ges ut varje månad) och ett hundratal tidskrifter som ges ut på esperanto. Det finns också radiokanaler (numera kanske främst webbradio) och naturligtvis många internetsidor och diskussionsforum.

Grammatik är ett språks grundläggande regler. De binder samman och berättar om hur man skapar mening.

Genomgången på den här sidan är begränsad för att vara överskådlig. Om du har ett enormt intresse för språk och grammatik finns det mer djuplodande fakta. Den fullständiga grammatiken - skriven av en svensk faktiskt - kallas "pomego", ett sätt att uttala förkortningen PMEG som står för Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (Fullständig handbok för esperantisk grammatik).

Det finns även lite mer lagom omfattande böcker över grammatiken. Besök Esperantoförlaget eller sök på Adlibris, de säljer de flesta av våra böcker.

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Språkhjälp

Esperanto-Grammatik - Engelsk version skriven av Kellerman, USA. Gratis att ladda ner på scribd.

Esperanto Grammatik - Tysk e-bok för några tior.

PMEG - På esperanto. Bertil Wennergrens fullständiga grammatik. Varning - den innehåller allt! Bertilo är medlem i Esperantoakademin och har vridit och vänt på varje liten sten för att hitta svar på alla möjliga frågor om esperantos grammatik.

Rättningsprogram - skriv eller kopiera in text, tryck på 'kontroli' och du får tips om var i texten det finns missar.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.