Particip är ord som framställer en handling som en egenskap, ett tillstånd: skrivande, slagen, stängd osv. Esperanto har många fler particip än svenskan och därför måste man ofta översätta dem med flera ord på svenska.

Aktiva Passiva
-ant- pågående -at-
-int- avslutade -it-
-ont- förestående -ot-

(Jämför med -as nutid, -is förfluten tid och -os framtid.)

De aktiva participen uttrycker egenskapen hos den som utför handlingen:
skribanta - skrivande, som håller på att skriva
skribinta - som har skrivit
skribonta - som kommer att skriva
skribanta knabo - en skrivande pojke, en pojke som skriver
skribinta knabo - en pojke som har skrivit

Mi estis skribanta - jag "var skrivande" = höll på att skriva
Ili estos skribantaj - de kommer att hålla på att skriva
Ŝi estis skribonta - hon skulle till att skriva

Med ändelsen -o får vi personen som utför handlingen:
skribanto - en person som skriver
skribinto - en person som har skrivit
skribonto - en person som kommer att skriva

Skribante li estis en la domo - när han skrev var han i huset

De passiva participen uttrycker egenskapen hos det som utsätts för handlingen:
skribata - som håller på att skrivas
skribita - skriven, skrivet, som har skrivits
skribota - som kommer att skrivas
skribata letero - ett brev som skrivs
skribita letero - ett skrivet brev

La letero estas skribata de mi - brevet håller på att skrivas av mig
La letero estis skribata de ŝi - brevet skrevs/höll på att skrivas av henne
La letero estis skribita de li - brevet skrevs/var skrivet av honom

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Språkhjälp

Esperanto-Grammatik - Engelsk version skriven av Kellerman, USA. Gratis att ladda ner på scribd.

Esperanto Grammatik - Tysk e-bok för några tior.

PMEG - På esperanto. Bertil Wennergrens fullständiga grammatik. Varning - den innehåller allt! Bertilo är medlem i Esperantoakademin och har vridit och vänt på varje liten sten för att hitta svar på alla möjliga frågor om esperantos grammatik.

Rättningsprogram - skriv eller kopiera in text, tryck på 'kontroli' och du får tips om var i texten det finns missar.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.