Det är svårt att ge någon exakt siffra över hur många som talar esperanto, för det är helt enkelt ingen som vet med någon större säkerhet: Inget folk har esperanto som officiellt modersmål och det finns inget "esperantoland"; man kan lära sig språket på egen hand och det är förhållandevis få som har formella betyg eller examina från kurser i esperanto från någon skola eller universitet – även om det finns! Ethnologue som samlar statistik om världens språk uppger två miljoner andraspråkstalare, men det enligt en undersökning från 1999. Vidare finns uppskattningsvis ett par tusen personer i världen som har vuxit upp i familjer där man talat esperanto hemma och i det närmaste är "infödda talare".

Alla esperantister är inte medlemmar

Att försöka räkna och summera antalet medlemmar i esperantoorganisationer är inte heller någon säker metod. Enligt UEA:s årsbok (Universala Esperanto-Asocio, världsesperantoförbundet) från 2013 hade UEA 5 046 individuella (direktanslutna) medlemmar i 119 länder, och 10 057 anslutna medlemmar (genom landsorganisationer, t.ex. Svenska Esperantoförbundet och dess motsvarigheter) i 70 länder, men långt ifrån alla som intresserar sig för esperanto är medlemmar i någon esperantoorganisation.

Många esperantister på Facebook

Som jämförelse fanns det i augusti 2012 lite knappt 194 000 personer som "gillar" esperanto på Facebook, och 140 000 användare som hade uppgivit i sin profil att de talar språket. Troligen är många av de som "gillar" och "talar" språket samma personer, och det säger inte heller något om vilken nivå som olika personer behärskar språket (om alls!). Oavsett rör det sig ju alltså om mer än tiofalt fler än som är medlemmar i UEA – och då bara delar av världen där folk har tillgång till internet och som konton på Facebook...

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.