Litteratur på esperanto ges ut i all världens hörn, ofta på mycket små förlag. Noveller, poesi och korta romaner överväger. Översättningar av klassiker från olika språkområden spelar en viktig roll vid sidan av originallitteraturen. Antalet böcker ökar ständigt. År 2000 fanns ca 40 000 stycken och det ges ut 200 boktitlar per år. Det finns också ett hundratal tidskrifter. Många nya böcker ges också ut elektroniskt i t.ex. ePub- och MOBI-format.

I Sverige finns "Esperantoförlaget" vars officiella namn är Eldona Societo Esperanto eller Förlagsföreningen Esperanto. Därftill finns även ett antal mindre förlag, som t ex LiteraTuro, Eldonejo Progreso.

 

Några författare

Några av dagens lättlästa författare har anknytning till Sverige. Sten Johansson skriver korta berättelser eller noveller och översätter klassisk svensk litteratur till esperanto, och Leif Nordenstorm skriver ungdomslitteratur. Båda har gjort översättningar av Astrid Lindgren till esperanto. Även författare som Frans G. Bengtsson, Harry Martinsons, Alfred Nobel och Alf Henrikson har fått verk översatta.

I esperantos internationella litteraturhistoria finns storheter som de ungerska författarna Julio Baghy och Kálmán Kaloscay som utvecklade esperantos poesi och novellkonst i mellankrigstiden. Den blinde författaren Vasilij Eroŝenko skrev berättelser från resor i Japan och Sibirien under samma period. William Auld, skotsk författare som till och med föreslogs till nobelpriset, är känd för sitt diktverk "La infana raso" (Barn-rasen), och har medverkat i en översättning av den svenska "Aniara" till esperanto.

På fackområden kan nämnas Ivo Lapenna med verk i juridik, retorik och esperantos historia, och Humphrey Tonkin med debatter och språkvetenskap. I esperantos tidiga år verkade Ludoviko Lazaro Zamenhof som brevskrivare och debattör.

 

Kataloger

Esperanto-Centro i Stockholm har ett urval böcker och tidskrifter. Se SEFs hemsida för öppettider och kontakt. Bokkatalogen på hemsidan för Universala Esperanto-Asocio (UEA) upptar böcker som går att beställa.

En lista över ett antal böcker i pdf-format hittar du under menyn Resurser. Många böcker om esperanto går också att köpa i bokhandeln, från Adlibris, Bokus och Akademibokhandeln.

 

Information om prenumeration på tidskrifter finns årligen i medlemstidningen La Espero, och hos UEA på sidan för prenumerationer.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.