Kurser och läroböcker

Det finns de som lärt sig grunderna i esperanto på en vecka, från ett litet häfte kallat "Nyckel till esperanto" – men de flesta behöver mer tid och mer material. Det mest populära, vid sidan om lokala studiecirklar, är nätkurserna, som både är lättillgängliga och gratis.

 

Internetkurser

Duolingo, som är ett av de mest populära alternativen i branschen, innehåller sedan 2015 även en kurs i Esperanto. De inlärningsspråk som finns idag är spanska och engelska. Olika typer av snabba övningar utgör kärnan i kursen, dessa bygger på översättning eller hörsel. Tanken är att man ska öva några minuter varje dag, men det går såklart att följa vilken takt man vill. Vill man inte gå vidare till nästa steg går det utmärkt att repetera det som man redan har lärt sig. Duolingo finns som hemsida (med mer utförliga genomgångar samt forum) och app.

Lernu! erbjuder numera en ensam, lång men djupgående kurs. Inlärningsspråket kan vara en rad olika, svenska där ibland. Upplägget kretsar kring en berättelse om Filipo Nakamura, en student från Cambridge som en dag får besök av sitt framtida jag. Textavsnitten varvas med beskrivning av grammatik, olika typer av övningar och glosor. Som sagt är kursen av det längre slaget, men varje moment i språket gås igenom grundligt och backas upp med rikligt många exempel. I varje kapitel och vissa övningar finns snygga och tydliga illustrationer. Det finns även möjlighet att få texten och i vissa fall glosorna upplästa för sig. Sajten innehåller dessutom ett mycket bra lexikon från svenska till esperanto.

Kursen Esperanto på 12 dagar bygger på en analys av språkets vanligaste ord och är intensivare än de ovanstående. Svenska är ett av de 18 språk som den översatts till. Varje del består av ett textavsnitt, en gloslista, en förklaring av grammatiken och några övningar. Alla textavsnitten kretsar kring olika situationer, men några karaktärer är återkommande. Det går att få dem upplästa, rösten talar tydligt och långsamt. För att använda hemsidan krävs ingen inloggning.

 

Startpaket

Esperantoförbundets startpaket innehåller en bra lärobok, "Jen nia mondo". Den har dialoger mellan Petro och Helena vid kaffebordet, på utflykt, i affären. Varje kapitel har förklaringar, ordlista och övningsexempel. Boken kan användas vid självstudier, på bussen eller som material i en studiecirkel. Beställ startpaketet här.

 

Fristående böcker

Det finns två bra läroböcker som riktar sig till en yngre publik:

Esperanto Direkt är gjord för ungdomar i tonåren och beställs från Esperantoförlaget.

EPoGo inriktar sig på gymnasieelever. Kontakta oss för mer information samt beställningar.

 

Brevkurs

Komplettera din inlärning med Esperantoförbundets brevkurs och få direktkontakt med kursledaren Roland Lindblom. Anmäl dig till brevkursen genom att skicka ett brev till Svenska Esperanto-Förbundet, adress och telefon se nedan. Du kan också höra av dig genom vårt kontaktforumlär. Alternativt, ring 08-34 08 00.

 

Veckoslutskurser, sommarkurs mm

Esperantogården i Lesjöfors ordnar kurser på olika nivåer från nybörjare till konversation, även barnverksamhet. Lokala föreningar ordnar veckoslutskurser. Håll ett öga på EsperantoSverige under rubrikerna Baldaŭas och Kalendaro, eller kontakta Esperantoförbundet för information.

 

Ordbok i tryckt form och på Internet

Ordboken svenska-esperanto av Ebbe Vilborg finns både som vanlig bok och i elektronisk form. Den vanliga boken "Ordbok svenska-esperanto" kan beställas från Esperantoförlaget. Den elektroniska ordboken är en fullständig och sökbar digitalisering av den tryckta versionen.

 

Esperanto-Centro i Stockholm

På Esperanto-Centro i Stockholm (Vikingagatan 24 nära S:t Eriksplan; kontakta oss för öppettider) finns fler läroböcker att välja på, t ex "Esperanto på gymnasiet EPoGo" och "Esperanto Direkt", lätt läsning, ordböcker och skönlitteratur. Stockholms esperantoklubb har vanligen möten på onsdagar - läs mer och se deras kalender på eks.esperantosverige.se.

Beställ läromedel

Startpaketet

Detta innehåller allt du behöver för att komma igång. I startpaketet ingår medlemskap i Esperantoförbundet under beställningsåret (i december: nästa år).

Pris för 4 böcker och medlemskap är 400 kr. Erbjudandet gäller bara för den som inte redan är medlem.

Startpaketet kan beställas från Esperantoförbundet. Läroböcker finns tillförsäljning genom Esperantoförlaget. Har du frågor - använd gärna Kontaktformuläret under Hem.

 

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.

Länkar för inlärning