PersonligaPossessiva
mi jag mia min, mitt
vi du, ni via din, ditt, er, ert
li han lia hans
ŝi hon ŝia hennes
ĝi den, det ĝia dess
ni vi nia vår, vårt
ili de ilia deras
oni man onia ens
si sig sia sin, sitt

(Man använder vi för både du och ni. Ordet ci betyder du, men det används normalt inte.)

När ett personligt pronomen står som objekt får det ändelsen -n.
Mi vidas lin - jag ser honom
Ili havas ĝin - de har den

De possessiva böjs som adjektiv och kan få både plural-j och objekts-n.
La knabo ĉasas mian hundon - pojken jagar min hund
Mia hundo ĉasas liajn katojn - min hund jagar hans katter

Orden si och oni används som sina svenska motsvarigheter.
Ŝi estas en sia domo - hon är i sitt hus
Ili vidas siajn domojn - de ser sina hus

Du har just fått en present!

Upphovsmannen till esperanto gav sin uppfinning till jordens alla människor.

Grattis!

Språkhjälp

Esperanto-Grammatik - Engelsk version skriven av Kellerman, USA. Gratis att ladda ner på scribd.

Esperanto Grammatik - Tysk e-bok för några tior.

PMEG - På esperanto. Bertil Wennergrens fullständiga grammatik. Varning - den innehåller allt! Bertilo är medlem i Esperantoakademin och har vridit och vänt på varje liten sten för att hitta svar på alla möjliga frågor om esperantos grammatik.

Rättningsprogram - skriv eller kopiera in text, tryck på 'kontroli' och du får tips om var i texten det finns missar.

Nyhetsbrev

Är du nyfiken på esperanto och vill få veta när det händer något intressant? Prenumerera här.